Recruitment positions

Kỹ sư thiết kế

  • Nhân viên chính thức

  • Thỏa thuận


Kỹ sư xây dựng

  • Nhân viên chính thức

  • 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ


Nhân viên marketing

  • Nhân viên chính thức

  • 800 - 1,000 USD


Nhân viên kinh doanh

  • Nhân viên chính thức

  • 800 - 1,000 USD

Advisory Now!
Advisory Now!
214 Hiep Binh, Quarter 7, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City